Välkommen till Ångestsyndromsällskapet Örebro


Kommande möten: kl 17.30- ca 20.00, datum: 12/6-24


OBS NYTT!

Anmälan behövs för att vi ska kunna nå alla, och för att få portkod.

Anmälan görs på (klicka på länken) Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.


Fabriksgatan 8 Örebro.

Välkommen!

---------------------------------------------

Välkommen till Ångestförbundet Örebro! Vi är en förening som stödjer ungdomar och vuxna som lever med ångest. Vi har skapat en trygg och öppen gemenskap där vi tillsammans kan dela erfarenheter och stärka varandra. Hos oss finns det inga krav eller förväntningar, bara förståelse och stöd. Kom och var med oss i kampen mot ångesten!


Vi på Ångestförbundet Örebro förstår att ångest kan vara överväldigande och påverka både ungdomar och vuxna på olika sätt. Vi arbetar för att uppmuntra öppenhet och skapa en plats där det känns tryggt att prata om känslor och utbyta erfarenheter. Genom gemenskap och stödjande samtal vill vi ge dig verktygen för att hantera din ångest och känna dig mindre ensam i din resa. Välkommen till oss!

---------------------------------------------

Medlemsavgiften är 100kr/300 för familj /år och då ingår ÅSS Emellan med 4 nummer /år.

Och alla aktiviterter som föreningen har under året.


ÅSS i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


Någon/några personer som vill hjälpa till, kontakta Lena Huss. 


För att få mer information om Örebro föreningen, och när träffen är och övrig information.
KONTAKTPERSON: Lena Huss, E-post: lena.huss@angest.se, Telefon 0708-86 86 48

Uppdaterad 2024-06-07